نام فارسی قطعه: سوپیچ

نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, CENTER STOP


شماره فنی: SU00302523

کد قطعه: SU003-02523

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00305227
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020