نام فارسی قطعه: اسپیرال فرمان HI

نام انگلیسی قطعه: CABLE SUB-ASSY, SPIRAL


شماره فنی: SU00307183

کد قطعه: SU003-07183

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00304267

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7