نام فارسی قطعه: سینی جلو موتور

نام انگلیسی قطعه: COVER SUB-ASSY, TIMING CHAIN OR BELT


شماره فنی: SU00307504

کد قطعه: SU003-07504

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00304572

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020