نام فارسی قطعه: واشر کامل

نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL


شماره فنی: 0411150330

کد قطعه: 04111-50330

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0411150511
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020