نام فارسی قطعه: واشر کامل

نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL


شماره فنی: 0411150511

کد قطعه: 04111-50511

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0411150330

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020