نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND


شماره فنی: 0411250311

کد قطعه: 04112-50311

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0411250350

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020