نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND


شماره فنی: 0411250350

کد قطعه: 04112-50350

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0411250311
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020