نام فارسی قطعه: کردگیر پلوس سمت راست

نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH


شماره فنی: 0442733102

کد قطعه: 04427-33102

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020