نام فارسی قطعه: گردگیر پلوس سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, LH


شماره فنی: 0442842151

کد قطعه: 04428-42151

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020