نام فارسی قطعه: لنت ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0446633200

کد قطعه: 04466-33200

قیمت: 15,309,250 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBW
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETSKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 15,309,250 ریال