نام فارسی قطعه: لنت ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0446642060

کد قطعه: 04466-42060

قیمت: 19,210,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 19,210,000 ریال
تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 22,924,500 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020