نام فارسی قطعه: لنت ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0446660120

کد قطعه: 04466-60120

قیمت: 35,977,500 ریال

9 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 9
قیمت: 35,977,500 ریال