نام فارسی قطعه: لنت ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0446660140

کد قطعه: 04466-60140

قیمت: 17,559,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 17,559,000 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 17,700,000 ریال