نام فارسی قطعه: لوازم سیلندر ترمز

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT


شماره فنی: 0447806290

کد قطعه: 04478-06290

قیمت: 18,406,250 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 18,406,250 ریال