نام فارسی قطعه: لوازم سیلندر ترمز

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT


شماره فنی: 0447848150

کد قطعه: 04478-48150

قیمت: 11,924,650 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 11,924,650 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020