نام فارسی قطعه: لوازم سیلندر ترمز دیسکی چرخ عقب

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0447930530

کد قطعه: 04479-30530

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0447922150

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020