نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: SHOE KIT, REAR BRAKE


شماره فنی: 044950K120

کد قطعه: 04495-0K120

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020