نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: SHOE KIT, REAR BRAKE


شماره فنی: 0449535250

کد قطعه: 04495-35250

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایس / TRH223L-LEMNKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020