نام فارسی کد فنی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی کد فنی قطعه: SHOE KIT, REAR BRAKE

کد فنی قطعه SHOE KIT, REAR BRAKE SHOE KIT, REAR BRAKE خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین SHOE KIT, REAR BRAKE کد فنی قطعه SHOE KIT, REAR BRAKE ماشین کد فنی قطعه SHOE KIT, REAR BRAKE SHOE KIT, REAR BRAKE خرید قطعه ماشین SHOE KIT, REAR BRAKE خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 0449560060

کد قطعه: 04495-60060

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0449560070
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer