نام فارسی قطعه: سر سیلندر

نام انگلیسی قطعه: HEAD SUB-ASSY, CYLINDER


شماره فنی: 1110159225

کد قطعه: 11101-59225

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020