نام فارسی قطعه: واشر سر سیلندر

نام انگلیسی قطعه: GASKET, CYLINDER HEAD


شماره فنی: 1111550070

کد قطعه: 11115-50070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020