نام انگلیسی قطعه: COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH


شماره فنی: 1120250070

کد قطعه: 11202-50070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020