نام فارسی قطعه: واشر درب سوپاپ

نام انگلیسی قطعه: GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2


شماره فنی: 1121450011

کد قطعه: 11214-50011

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1121450010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020