نام فارسی قطعه: لوله گیج روغن

نام انگلیسی قطعه: GUIDE, OIL LEVEL GAGE


شماره فنی: 1145250170

کد قطعه: 11452-50170

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020