نام فارسی قطعه: شیلنگ بخار روغن

نام انگلیسی قطعه: HOSE, VENTILATION, NO.2


شماره فنی: 122620C020

کد قطعه: 12262-0C020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV