نام فارسی قطعه: شیلنگ بخار روغن

نام انگلیسی قطعه: HOSE, VENTILATION, NO.2


شماره فنی: 1226250090

کد قطعه: 12262-50090

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020