نام فارسی قطعه: شیلنگ بخار روغن

نام انگلیسی قطعه: HOSE, VENTILATION, NO.2


شماره فنی: 1226275060

کد قطعه: 12262-75060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV