نام انگلیسی قطعه: PULLEY SUB-ASSY, CAMSHAFT TIMING, LH


شماره فنی: 1305650040

کد قطعه: 13056-50040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020