نام فارسی قطعه: بلبرینگ فرزگرد تسمه سفت کن بالایی

نام انگلیسی قطعه: IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2


شماره فنی: 1350350011

کد قطعه: 13503-50011

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV