نام فارسی قطعه: سوپاپ بنزین

نام انگلیسی قطعه: VALVE, INTAKE


شماره فنی: 1371150060

کد قطعه: 13711-50060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020