نام فارسی قطعه: اویل پمپ

نام انگلیسی قطعه: PUMP ASSY, OIL


شماره فنی: 1510050040

کد قطعه: 15100-50040

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020