نام فارسی قطعه: سنسور

نام انگلیسی قطعه: VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, RH


شماره فنی: 1533050011

کد قطعه: 15330-50011

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020