نام فارسی قطعه: پایه فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: CAP ASSY, OIL FILTER


شماره فنی: 1562031060

کد قطعه: 15620-31060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020