نام فارسی قطعه: واشر فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: GASKET, OIL FILTER BRACKET


شماره فنی: 1569231010

کد قطعه: 15692-31010

قیمت: 765,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 765,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020