نام فارسی قطعه: رادیاتور روغن گیربکس

نام انگلیسی قطعه: COOLER ASSY, OIL


شماره فنی: 1571050080

کد قطعه: 15710-50080

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020