نام انگلیسی قطعه: HOSE, OIL COOLER, NO.2


شماره فنی: 1577850020

کد قطعه: 15778-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV