نام فارسی قطعه: واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: PUMP ASSY, ENGINE WATER


شماره فنی: 1610059276

کد قطعه: 16100-59276

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1610059275

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020