نام فارسی قطعه: شیلنگ واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: HOSE, WATER BY-PASS, NO.5


شماره فنی: 1628250100

کد قطعه: 16282-50100

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020