نام انگلیسی قطعه: COCK SUB-ASSY, RADIATOR DRAIN


شماره فنی: 1640767240

کد قطعه: 16407-67240

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV