نام فارسی قطعه: شیلنگ بالای رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: HOSE, RADIATOR, NO.1


شماره فنی: 1657150230

کد قطعه: 16571-50230

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020