نام فارسی قطعه: شیلتگ پاپین رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: HOSE, RADIATOR, NO.2


شماره فنی: 1657250210

کد قطعه: 16572-50210

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020