نام انگلیسی قطعه: BRACKET SUB-ASSY, IDLER PULLEY, NO.1


شماره فنی: 1660750010

کد قطعه: 16607-50010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020