نام فارسی قطعه: تسمه سفت کن

نام انگلیسی قطعه: TENSIONER ASSY, V-RIBBED BELT


شماره فنی: 166200W101

کد قطعه: 16620-0W101

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

166200W100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020