نام فارسی قطعه: تسمه سفت کن

نام انگلیسی قطعه: TENSIONER ASSY, V-RIBBED BELT


شماره فنی: 1662028090

کد قطعه: 16620-28090

قیمت: 35,086,300 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 35,086,300 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020