نام انگلیسی قطعه: PULLEY ASSY, IDLER


شماره فنی: 1663050011

کد قطعه: 16630-50011

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020