نام فارسی قطعه: مجموعه مانیفولد

نام انگلیسی قطعه: MANIFOLD


شماره فنی: 1701

کد قطعه: 1701

قیمت: --- ریال

0 عدد موجود در انبار

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
LEXUS  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
LEXUS  /  ES / GSV40L-BETGKV
LEXUS  /  ES / GSV40L-BETGKC
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKC
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKV
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKC
LEXUS  /  ES / AVV60L-BEXGBW
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKW
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKW
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKV
LEXUS  /  GS / UZS190L-BETQKV
LEXUS  /  ES / AVV60L-BEXGBC
LEXUS  /  GS / URS190L-BEZQKV
LEXUS  /  GS / GRL11L-BETQHV
LEXUS  /  IS / GSE22L-AETLKV
LEXUS  /  IS / GSE22L-AKTLKV
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHW
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHV
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHA
LEXUS  /  IS / AVE30L-AEXLH
LEXUS  /  IS / ASE30L-AEZLZV
LEXUS  /  IS / GSE31L-AEZLH
LEXUS  /  IS / GSE31L-AEZLHV
LEXUS  /  LS / USF41L-AEZGKV
LEXUS  /  LX / URJ201L-GNTGKV
LEXUS  /  LX / URJ201L-GNZGKC
LEXUS  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
LEXUS  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
LEXUS  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
LEXUS  /  RX / GGL15L-AWTGKV
LEXUS  /  RX / GGL15L-AWTGKW
LEXUS  /  RX / GSU35L-AWAGKV
LEXUS  /  RX / GSU35L-AWAGKW
LEXUS  /  RX / AGL25L-AWTGZW
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
TOYOTA  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
TOYOTA  /  GT 86 / ZN6AC-E7
TOYOTA  /  GT 86 / ZN6AL-E7
TOYOTA  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
TOYOTA  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
TOYOTA  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
TOYOTA  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW
TOYOTA  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
TOYOTA  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
TOYOTA  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
TOYOTA  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
TOYOTA  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
TOYOTA  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
TOYOTA  /  یاریس / NCP92L-BEPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP11L-BEPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP150L-BEPGKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP150L-CEPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP11L-BEPRK
TOYOTA  /  یاریس / NCP90L-AHPRKV
TOYOTA  /  یاریس / NHP130L-CHXSBW
TOYOTA  /  یاریس / NHP130L-CHXNBW
TOYOTA  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
TOYOTA  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
TOYOTA  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
TOYOTA  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
TOYOTA  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
TOYOTA  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
TOYOTA  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH203L-REMDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH223L-LEMNKV
TOYOTA  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
TOYOTA  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-AEANKA
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETDKV
TOYOTA  /  اریون / GSV40L-JETGKV
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETSKV
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETNKV
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETGKV
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETSKV
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
TOYOTA  /  کرولا / ZZE142L-AEMDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZZE142L-AEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZZE142L-AEPNKV
TOYOTA  /  کرولا / ZZE141L-AEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZZE122L-AEMNKV
TOYOTA  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE142L-GEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV
TOYOTA  /  کرولا / ZRE142L-GEPNKV
TOYOTA  /  c hr / NGX10L-AHXEXW
TOYOTA  /  c hr / NGX10L-AHXGXW
TOYOTA  /  c hr / NGX10L-AHXNXW
TOYOTA  /  c hr / NGX50L-AHXGXW
TOYOTA  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
TOYOTA  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETDKV
TOYOTA  /  یاریس / NCP150L-CEPGKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

قطعات اصلی دیگر مجموعه مانیفولد

قطعه مجموعه مانیفولد

کد 1701

قطعه MANIFOLD, INTAKE

کد 1712037054

قطعه STAY, MANIFOLD

کد 1711837080

قطعه منیفولد دود

کد 1714137150

قطعه BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)

کد 9012608026

قطعه INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1

کد 1716737080

قطعه INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2

کد 1716837110

قطعه واشر منیفولد دود

کد 1717337010

قطعه واشر منیفولد هوا

کد 1717737030

قطعه منیفولد دود

کد 1714137180

قطعه کاتالیزور

کد 1714031161

قطعه گلویی اگزوز دود

کد 1715031160


مجموعه مانیفولد / تویوتا و لکسوس معرفی محصول 1701

یکی از اجزای کلیدی و ضروری برای تویوتا و لکسوس است که با کیفیت بالا و طراحی مهندسی شده، عملکرد بهینه و مطمئن را برای خودرو شما فراهم می‌کند. این قطعه به منظور افزایش کارایی و ایمنی خودرو طراحی شده و می‌تواند تجربه رانندگی شما را بهبود بخشد. با استفاده از مجموعه مانیفولد، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که خودروی شما در بهترین حالت ممکن عمل می‌کند و عمر مفید آن افزایش می‌یابد.

ویژگی‌ها و مزایا

  • کیفیت ساخت بالا: مجموعه مانیفولد از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر سایش و خوردگی ساخته شده است که طول عمر طولانی و عملکرد بهینه را تضمین می‌کند. این قطعه تحت آزمون‌های کیفی سختگیرانه قرار گرفته تا مطمئن شویم که به استانداردهای بالای تویوتا و لکسوس پایبند است.
  • طراحی مهندسی شده: مجموعه مانیفولد تویوتا و لکسوس با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی شده است، که عملکردی بی‌نقص و ایمن را ارائه می‌دهد. طراحی دقیق و مهندسی شده آن تضمین می‌کند که قطعه به‌طور کامل با سیستم‌های خودرو هماهنگ باشد.
  • نصب آسان: طراحی مجموعه مانیفولد به گونه‌ای است که تعمیرکاران بتوانند قطعه را به درستی نصب کنند.
  • عملکرد پایدار: مجموعه مانیفولد با ایجاد کارایی پایدار و قابل اعتماد، تضمین می‌کند که خودرو در تمامی شرایط به خوبی عمل کند. با استفاده از این قطعه، می‌توانید مطمئن باشید که خودرو شما همیشه آماده به کار است و از عملکرد مطلوب برخوردار است.

کاربردها

مجموعه مانیفولد برای مدل‌های مختلف تویوتا و لکسوس مناسب است و می‌تواند به عنوان یک قطعه یدکی اصلی در تعمیر و نگهداری خودروها استفاده شود. این قطعه برای کسانی که به دنبال افزایش ایمنی و کارایی خودرو خود هستند، گزینه‌ای ایده‌آل است. بدون توجه به مدل خودرو شما، مجموعه مانیفولد می‌تواند به بهبود عملکرد کلی و افزایش عمر مفید آن کمک کند.

نحوه سفارش مجموعه مانیفولد تویوتا و لکسوس با شماره فنی 1701

برای سفارش مجموعه مانیفولد، می‌توانید به سایت یدکیجات مراجعه کرده و از طریق قسمت فروش آنلاین اقدام به خرید کنید. همچنین، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه مشاوره فنی درباره این محصول می‌باشد. ما در تلاشیم تا با ارائه بهترین خدمات، تجربه خرید رضایت‌بخشی را برای شما فراهم کنیم. اگر سوالی در مورد نصب یا استفاده از مجموعه مانیفولد دارید، کارشناسان ما آماده‌اند تا شما را راهنمایی کنند.

نحوه سفارش مجموعه مانیفولد تویوتا و لکسوس

برای سفارش مجموعه مانیفولد، می‌توانید به سایت فروش قطعات خودرو خارجی یدکیجات مراجعه کرده و از طریق قسمت فروش آنلاین اقدام به خرید کنید. همچنین، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه مشاوره فنی درباره تمامی محصولات مربوط به لوازم یدکی تویوتا و لوازم یدکی لکسوس می‌باشد. ما در تلاشیم تا با ارائه بهترین خدمات، تجربه خرید رضایت‌بخشی را برای شما فراهم کنیم. اگر سوالی در مورد نصب یا استفاده از مجموعه مانیفولد دارید، کارشناسان ما آماده‌اند تا شما را راهنمایی کنند.


مشاوره رایگان
تضمین اصالت کالا
ارسال به سراسر کشور
بهترین قیمت قطعات
whatsapp-footer telegram-footer mobile-footer