نام انگلیسی قطعه: MANIFOLD SUB-ASSY, INTAKE, UPPER


شماره فنی: 1710250014

کد قطعه: 17102-50014

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV