نام فارسی قطعه: کاتالیزور

نام انگلیسی قطعه: MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH


شماره فنی: 1710450160

کد قطعه: 17104-50160

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020