نام فارسی قطعه: واشر منیفولد هوا

نام انگلیسی قطعه: GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1


شماره فنی: 1717150020

کد قطعه: 17171-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV