نام فارسی قطعه: واشر منیفولد دود

نام انگلیسی قطعه: GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD


شماره فنی: 1717350021

کد قطعه: 17173-50021

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV